Informasjonsside om uførepensjon   
 

Søk i våre sider:
 
 Meny:
Forsiden Vedtak i LO og fagbevegelsen Handel og Kontor Andre vedtak ABC om uførepensjon Lenker Foredrag Spørsmål fra LO Oslo, Stavanger Bakgrunn

 
  Forsiden > Vedtak i LO og fagbevegelsen > Handel og Kontor

Lenke til uttalelsen på Handel og Kontors hjemmeside

Vedtak på Handel og Kontors Landsmøte, fremmet av Mona Bjørn:

Ingen svekking av uførepensjonen!
11.09.2008

Handel og Kontor vil ikke godta at de uføre i Norge skal få en mer utrygg framtid ved at de:
• Ikke lenger skal få en varig uførepensjon, men en tidsbegrenset uførestønad
• Ikke lenger skal beskattes som pensjonist, men som lønnsmottaker
• Skal miste 1500 kr i måneden i barnetillegg for hvert barn

Handel og Kontor godtar heller ikke at alderspensjonen for de som er ufør ved oppnådd aldersgrense skal kuttes ved at pensjonen skal levealdersjusteres.

Vi er også skeptisk til at uførepensjon ikke lenger skal avgjøres på medisinsk grunnlag, men på en skjønnsmessig vurdering av arbeidsevne. Det er vanskelig nok å få uføretrygd i dag for de som "bare" er utslitt.

Halvparten av våre medlemmer ender sitt yrkesliv som uførepensjonist. Handel og kontor har mange lavtlønte som medlemmer, spesielt fordi det er så mange som jobber deltid. De får lav uførepensjon og rammes spesielt hardt av forslag til ny uførepensjon. Det skyldes overgangen til å skatte som lønnstaker og bortfall av barnetillegg. Når en skatter som lønnstaker, forsvinner skattebegrensingsregelen som er svært gunstig for alle med pensjon fra minstepensjon og opp til 180 000. Det blir riktignok gitt kompensasjon til minstepensjonister, men de som ligger rett over minstepensjon vil tape stort. I dag får uførepensjonister et ekstra barnetillegg på om lag 1500 kr per barn. Dette er behovsprøvd slik at det bare gis til pensjonister med lav pensjon. Vi kan ikke godta en reform som rammer lavtlønte pensjonister spesielt.

Vi godtar ikke levealderjustering av uførepensjon. Argumentasjonen for levealderjustering er at pensjonister kan kompensere for tapet ved å jobbe lengre. Det kan ikke uførepensjonister. Uførepensjonister som gruppe har også lav levealder. Hvor er rettferdigheten i at de som lever kortest skal betale for at andre lever lenger? 
Utviklet av Itpays as   Henvendelser rettes til aksjon@uforepensjon.no