Informasjonsside om uførepensjon   
 

Søk i våre sider:
 
 Meny:
Forsiden Vedtak i LO og fagbevegelsen Andre vedtak ABC om uførepensjon Lenker Foredrag Spørsmål fra LO Oslo, Stavanger Bakgrunn

 
  Forsiden > Lenker

Stian Oen (SV) skriver om "Nytt År, Ny Uførepensjon" i sin blogg "Klare Standpunkt"

NOU 2007 nr 4 Ny Uførestønad og ny alderspensjon til uføre Uførepensjonsutvalgets innstilling som foreslår ny beregningsmodell for uførepensjon

Offentlige uføre taper Artikkel fra frifagbevegelse.no

Gi uklare svar til de uføre Artikkel i Klassekampen

Norges Handikapforbund mener Uførepensjonsutvalgets Innstilling mangler konsekvensutredning

Utdanningsforbundets høringsuttalelse om ny uførepensjon

 FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) om uførepensjon

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Skuffet over forslag om å kutte i uføres barnetillegg

"Hvor er de late?"  Kronikk av Håkon Lasse Leira. Overlege ved Arbeidsmedisinsk instiutt ved St.Olavs Hospital 
Utviklet av Itpays as   Henvendelser rettes til aksjon@uforepensjon.no