Informasjonsside om uførepensjon   
 

Søk i våre sider:
 
 Meny:
Forsiden Vedtak i LO og fagbevegelsen Andre vedtak ABC om uførepensjon Lenker Foredrag Spørsmål fra LO Oslo, Stavanger Bakgrunn

 
  Forsiden > Bakgrunn

En sikker og god uførepensjon er en av grunnpilarene i det norske pensjonssystemet. En velferdsstat kjennetegnes ved at alle skal sikres muligheter til å leve et trygt og godt liv, med en innkomst som sikrer et godt levegrunnlag. Våre politikere har varslet store endringer i ordningen med uførepensjon, noe som kan slå veldig usosialt ut. LO i Trondheim har derfor laget denne siden for å spre informasjon om hva som kan skje dersom dette blir gjennomført. Vi er takknemlige for tips, både dersom du kjenner til nettsteder eller artikler vi bør lenke til, foredrag vi bør legge ut, eller annet som er viktig for denne saken og som vi bør kjenne til. Søker du informasjon om utbetalinger, dagens ytelser med mere så må du se på www.nav.no

Vår kontaktadresse er

LO i Trondheim

Olav Trygvasons gate 5 7011 Trondheim.

tlf 73807314 og 73879409

epost (uten mellomrom): hei.lars @ loitrondheim.no 
Utviklet av Itpays as   Henvendelser rettes til aksjon@uforepensjon.no