Informasjonsside om uførepensjon   
 

Søk i våre sider:
 
 Meny:
Forsiden Vedtak i LO og fagbevegelsen Andre vedtak ABC om uførepensjon Lenker Foredrag Spørsmål fra LO Oslo, Stavanger Bakgrunn

 
  Forsiden

Tilbud om foredrag om uførepensjon.

Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd reiser nå rundt til klubber og fagforeninger og ideelle organisasjoner med et foredrag om de foreslåtte endringene i ordninger for uføre. I utgangspunktet er dette et foredrag på 1 time, men lengden kan tilpasses etter ønske.

Dagens uføretrygd sikrer en beskjeden levestandard. De fleste av oss vet ikke mer om ordningen enn dette. Foredraget er for folk flest og krever ingen forkunnskaper. I foredraget får man informasjon om dagens ordning, og hva som kan bli konsekvensene dersom regjeringas forslag til ny ordning blir en realitet.

Foredrag kan bestilles på aksjon@uforepensjon.no.

Mvh

Bjørn Tore Egeberg

sekretær


Underskriftskampanje mot endring i uførepensjon

Teksten i underskriftsaksjonen er som følger

Til: Regjering og Storting
Regeringa foreslår nå også kutt i uførepensjonen. Levealdersjustering kalles det. Det betyr en meget "mager" alderdom for uføre. 10- til 20 000 kr mindre i pensjon når de blir alderspensjonister. Kravene er:
Ingen kutt i dagens uførepensjon- den er lav nok.
Ikke reduser barnetillegget.
Ingen levealderjustering, fordi de uføre kan ikke kompensere ved å jobbe lenger.
Fortsatt beskatning som pensjonister.

Vi håper flest mulig signerer kampanjen, og det kan du gjøre her


UFØREPENSJON ABC 

 ufoerepensjon_abc_bokfull.jpgSvært mange er berørt når Stortinget skal behandle forslag om store kutt i dagens uførepensjon. Over 40 prosent av oss vil bli uføre. Les i denne boka:
Fakta om hvem som blir uføre
Kuttforslagenes konsekvenser
Argumentene for dagens uførepensjon

Ute nå!
Kun kr. 110,- 

Heftene er laget og selges av forlaget Manifest.  http://www.manifest.no/


Foredraget Uføretrygd er ikke hva du tror ligger nå i filarkivet. Foredraget ble holdt av Bjørgulv Claussen - allmenpraktiker og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo. Foredraget er fra " Konferanse i "Forsvar dagens uførepensjon" i Oslo 22. mars 2010, og berører blant annet emnene:  

*Hvem får uføretrygd?

*Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd?

*Noen ideer om trygdepolitikk.


Pia vil tape 34 tusen per år, Mia vil tape 24 tusen etter ny ordning med uførepensjon.

088lite.jpg   Av Arne Byrkjeflot. leder av LO i Trondheim

Pia og Mia er regneeksempler vi har brukt for å illustrere hvor usosialt en ny ordning med uførepensjon vil slå ut.

Pia er født i 1949. Hun begynte å arbeide ved 27 år og hadde ei inntekt da hun ble syk i 2004 på 5G ( 364 000). Fra 2005 går hun på rehabilitering, attføring og midlertidig uføretrygd i 6 år før hun blir uføretrygdet i 2011 på ny ordning.  

I dagens system ville hun fått uførepensjon fra 62 år og senere alderspensjon fra 67 år på 195 000. Skatt = 14000. Netto 181 000.


Nå får hun først en uførestønad på 66 % =240 000. Skatt = 61 000 Netto 179 000. Hun taper et par tusenlapper årlig til hun blir 67. Ikke så galt.


Når Pia blir 67 så har hun bare 35 år fra hun begynte 27 år gammel til opptjeningen stanset ved 62 år. , i tillegg har hun mistet to opptjeningsår fordi hun gikk 6 år på forskjellige stønader. Hennes pensjon blir redusert til 33/40- deler av 195 000 til 162 000. Dette blir i tillegg levealderjustert med 3 % og hun havner på 157 000. Tap 34 000 årlig.


Mia er født i 1949, men har bare 4G i inntekt. Hun opplever nøyaktig det samme som Pia. I dag ville hun fått en uførepensjon og senere alderspensjon på 165 000. Betalt skatt på 5000 og hatt 160 000 netto. I stedet får hun en uførestønad på 192 000. Hun betaler i skatt 44 000 og sitter igjen med 148 000. Hun taper 12 000 i året til hun blir 67.

Når hun blir 67 senkes pensjonen til 135 000. Men hun berges av minstepensjonen på 145 700. Men den blir også levealderjustert og hun havner på 141 000. Tap 24 000 årlig livsvarig.
 
Utviklet av Itpays as   Henvendelser rettes til aksjon@uforepensjon.no